Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące wypłaty świadczenia pieniężnego