Maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego

W załączeniu przedstawiamy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie Maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego swiadczenia i przedłużania jego wypłaty.