Informacja na temat składania wniosków za zakwaterowanie i wyżywienie

W związku z licznymi trudnościami interpretacyjnymi zapisów dotyczących obowiązujących terminów składania wniosków o środki z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiamy schemat postępowania :

  1. Wnioski za zakwaterowanie i wyżywienie w okresie:

od 24 lutego 2022 - 29 kwietnia 2022 r. 

należało złożyć do 15 lipca 2022 r. włącznie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania,                                      

 

  1. Wnioski za zakwaterowanie i wyżywienie w okresie:

30 kwietnia 2022 - 1 lipca 2022 r. 

należało złożyć do 31 lipca 2022 r. włącznie, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania,

 

  1. Wnioski za zakwaterowanie i wyżywienie w okresie:

od 2 lipca 2022 r.

należy składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

FOTO
fot. FOTO