Informacja

UWAGA

W dniu 30 czerwca br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 lipca br.

W art. 1 pkt. 9 tej ustawy uregulowano termin na złożenie wniosku obejmujący okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30.06.2022 r. 

Wniosek za ten okres składa się w terminie do 31 lipca 2022 r., tzn., jeżeli ostatni dzień zakwaterowania i wyżywienia  wskazany we wniosku przypada na dzień  30.06, to wniosek należy złożyć do 31 lipca.

Pozostałe wnioski obejmujące okres zakwaterowania i wyżywienia od 1 lipca br., należy bezwzględnie złożyć w terminie do miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem tych terminów pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Okres zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy Termin na złożenie wniosku
do 30 czerwca do 31 lipca 2022 r.
od 1 lipca do miesiąca od ostatniego dnia zakwaterowania obywatela Ukrainy